Ενεργειακή ανατομία το λεπτοφυές μας σύστημα

Ο άνθρωπος δεν έχει μόνο υλικό σώμα.
Οι περισσότεροι άνθρωποι, ξεχνώντας ποιοι πραγματικά είμαστε και τι ήρθαμε να κάνουμε στην γη, αφήνουμε το πνευματικό μας σώμα να αδρανήσει.

Έτσι αποκοπτόμαστε από την θεϊκή μας ουσία και ζούμε μόνο με την προσωπικότητα που έχει ενδυθεί η ψυχή μας στην ύλη.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι σκέψεις και τα συναισθήματα που αναπτύσσουμε στην ζωή μας να επηρεάζονται μόνο από την ύλη και – όπως είναι φυσικό – να δημιουργούνται εστίες μπλοκαρισμάτων.

 

 

Ο σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει να αναγνωρίσετε τη λεπτοφυής ανατομία, και να ευαισθητοποιήσει τη σχέση σας με τα λεπτά επίπεδα της ύπαρξή σας, καθώς θα κατανοείτε και θα ενοποιείτε την γνώση και την εμπειρία σε ένα απόλυτα καταληπτό αρμονικό όλο.

Η υλική και η μη υλική πτυχή της ζωής είναι δύο πτυχές του ίδιου όλου και δεν μπορούν στην πραγματικότητα να διαχωριστούν.
Δεν μπορούμε να μελετήσουμε τη λεπτοφυή ανατομία αγνοώντας τη σχέση της με τη ανατομία του σώματος, όπως επίσης η ανατομία του σώματος δεν είναι πλήρης χωρίς τη γνώση της λεπτοφυούς ανατομίας.

Το Σεμινάριο Περιλαμβάνει:

Το ενεργειακό σύστημα και τα λεπτά σώματα.

Τα νάντις (ενεργειακά κανάλια).

Τα τσακρας και η λεπτοφυής ανατομία.

Τα τσάκρας το φυσικό σώμα και η λειτουργία τους.

Τα κλειδώματα για την απελευθέρωση των μπλοκαρισμένων ενεργειών.

Ασκήσεις Αναπνοών.

Αναπνοή Τσάκρα

Διαλογισμός.

Νεκταρία Σπυροπούλου
Reiki Master Teacher/ Spiritual Teacher
Ολιστική – Ενεργειακή  Θεραπευτική
Κιν: 6987196691
Email: info@harmonyspiritualhealing

Σχολιάστε