Ο δρόμος του θεραπευτή

Ο θεραπευτής

Αποτελεί “κανάλι”.
Αυτό σημαίνει ότι δεν δίνει στον θεραπευόμενο δική του ενέργεια.
Είναι συντονισμένος με θεραπευτικά μάντρα και σύμβολα.
Μέσω αυτών, αποκτά τη δυνατότητα να συνδέεται, στον βαθμό που είναι έτοιμος γι΄αυτό, με τον Ανώτερο Εαυτό του και, μέσω αυτού, με την πηγή της ζωτικής συμπαντικής ενέργειας.
Επίσης, όταν τα ενεργοποιεί, με τον κατάλληλο τρόπο, στη διάρκεια της θεραπείας, να μεταδίδει στον θεραπευόμενο τις συχνότητες της ζωτικής συμπαντικής ενέργειας που χρειάζεται, για να ξεμπλοκάρει και να ανανεώσει την “προσωπική” του ενέργεια.

Κοινώς, για να αποσυμφορήσει τη λιμνάζουσα ενέργεια, σε κάποια σημεία, μέσα του και να αποκαταστήσει την ισορροπία του.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο θεραπευτής λειτουργεί ως ένα είδος “αγωγού”, αλλά και “μετασχηματιστή”, που μετατρέπει τις υψηλές συχνότητες τής ζωτικής ενέργειας του σύμπαντος σε εκείνες που είναι σε θέση να δεχτεί το ανθρώπινο σώμα και ο κάθε θεραπευόμενος ξεχωριστά, για να αναζωογονήσει τη δική του.

Τα μάντρα και τα σύμβολα

Με την εξάσκηση και τον διαλογισμό, αρχίζουν να ενεργούν ασυνείδητα στη διάρκεια της θεραπείας, χωρίς να χρειάζεται, απαραίτητα, να ανατρέχει σ΄αυτά.
Όταν γίνεται λόγος για τον Ανώτερο Εαυτό, σε αντίθεση με το “κατώτερο” Εγώ.
Ο Ανώτερος Εαυτός αποτελεί το θείο κομμάτι μέσα μας, την υψηλότερη μορφή συναισθημάτων και ιδιοτήτων.

Πηγάζει, τροφοδοτείται, ταυτίζεται, με τη συμπαντική άνευ όρων αγάπη, τη θεϊκή αγάπη που ενώνει.
Όπου υπάρχει άνευ όρων αγάπη δεν υπάρχει διαχωρισμός.
Είναι ο συνεκτικός κρίκος του σύμπαντος όπου, η έννοια του σύμπαντος νοείται σε όλα τα επίπεδα.
Το κατώτερο Εγώ αποτελεί τη λιγότερο εξευγενισμένη μορφή συναισθημάτων και ιδιοτήτων, που μπορεί να γνωρίσει η ανθρώπινη φύση.

Πηγάζουν και τροφοδοτούνται από τον φόβο, ο οποίος γεννά την ανησυχία και όλα τα παρεμφερή συναισθήματα.
Όπου υπάρχει φόβος, απουσιάζει η συμπαντική, άνευ όρων, αγάπη.

Η θεραπευτική ενέργεια

Θεωρείται η υψηλότερη μορφή.
Χαρακτηρίζεται ως ένα ευρύ φάσμα άπειρων και ύψιστων συχνοτήτων.
Ταυτίζεται με τις συχνότητες και δονήσεις τής συμπαντικής άνευ όρων αγάπης.
Θεωρείται ότι αποτελεί μία από τις εκδηλώσεις των ενεργειών του Θεού.
Με απλά λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η απόλυτη υγεία αντιστοιχεί στον Ανώτερο Εαυτό, ενώ η ασθένεια στο κατώτερο Εγώ.

Σε κάθε άτομο που ασθενεί, λοιπόν, υπάρχει ένα απόλυτα υγιές κομμάτι, που αντιστοιχεί στον Ανώτερο Εαυτό του.
Κατά τη διαδικασία της μεταφοράς ενέργειας, ο θεραπευτής-κανάλι μεταφέρει στον θεραπευόμενο ζωτική συμπαντική ενέργεια μέσω τού Ανώτερου Εαυτού.

Ο Ανώτερος Εαυτός

Του θεραπευτή έρχεται σε επαφή με τον Ανώτερο Εαυτό του θεραπευόμενου.
Εφόσον υπάγεται στην κατηγορία των ενεργειακών θεραπειών που λειτουργούν με τη μετάδοση της λεγόμενης ¨ζωτικής συμπαντικής ενέργειας¨, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα είδος μαγνητισμού.

Η διαφορά του έγκειται στο γεγονός ότι από τη στιγμή που θα μυηθεί κάποιος στα θεραπευτικά σύμβολα, αποκτά τη δυνατότητα να κατευθύνει χωρίς περιορισμό, κάτι που δεν συμβαίνει με τον απλό μαγνητισμό, την Ενέργεια όπου θέλει.

Φύση αυτής της ενέργειας θεωρείται ότι είναι η άνευ όρων αγάπη.
Οι μυήσεις δίνουν τη δυνατότητα μετάδοσης τής ενέργειας σε έναν δέκτη (θεραπευόμενο) και τη δυνατότητα να λειτουργεί κανείς ως θεραπευτικό “κανάλι”.

Όμως δεν αποτελούν τη μόνη προϋπόθεση για να λειτουργεί κάποιος ως τέτοιο.
Πρόκειται για μια κατάσταση που προϋποθέτει ταπεινότητα εκ μέρους του θεραπευτή και ταυτόχρονα εμπιστοσύνη στη θεϊκή δύναμη, της οποίας ο ίδιος γίνεται εκτελεστικό όργανο, όχι χειριστής.
Όπως λένε «στην πραγματικότητα δεν είμαι εγώ που φέρνω την ίαση, αλλά είναι η δύναμη του Θεού που θεραπεύει περνώντας μέσα από μένα».

Το να είναι σε θέση ο θεραπευτής

Να αφεθεί στη Συμπαντική Ενέργεια προϋποθέτει το να έχει ξεπεράσει τους εσωτερικούς περιορισμούς του, τις ανασφάλειες και τους φόβους, ώστε να μην προσπαθεί να επιβάλλει την προσωπική του βούληση για την έκβαση της θεραπείας.
Να βαδίζει σύμφωνα με το “Γεννηθήτω το θέλημά σου”, το “μέτρον άριστον”, τη “μέση οδό”, το κέντρο του εκκρεμούς.

Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται αυτόματα χάρη στις μυήσεις.
Παρά τον συντονισμό του με τα θεραπευτικά σύμβολα, ο θεραπευτής, συνεχίζει να διατηρεί το αυτεξούσιο του.

Χρειάζεται να εγκαταλείψει τις προσδοκίες και την εμμονή τής επιτυχίας τής θεραπείας, ούτως ώστε να μη δημιουργεί αντίσταση στο απρόσκοπτο πέρασμα τής Ενέργειας από μέσα του, αναμειγνύοντας σ’αυτήν το Εγώ, ταλαντώσεις, σκεπτομορφές, ή άλλες προσωπικές ψυχικές ενέργειες.

Η επιλογή του δρόμου μας δεν αποτελεί μόνο μία μέθοδο θεραπείας, αλλά και ένα πνευματικό μονοπάτι εσωτερικής εξέλιξης και προσωπικής μεταμόρφωσης, τόσο για τον θεραπευτή όσο για τον θεραπευόμενο.

Οι μυήσεις

Συνοδεύονται από αλλαγές εσωτερικές και εξωτερικές (ιδέα του φιδοπουκάμισου).
Η έκβαση της θεραπείας εξαρτάται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κατά πόσο ο θεραπευόμενος έχει αποφασίσει, επιλέξει, την ίαση συνειδητά και ασυνείδητα, με όλο του το Είναι -χωρίς προσδοκίες- και από το κατά πόσο είναι ώριμος να τη δεχτεί, σε τι βαθμό, με τι ρυθμό.

Το να είναι κανείς «κανάλι»

Αποτελεί πνευματική κατάσταση, η οποία επιδέχεται συνεχή βελτίωση και είναι ανάλογη της εσωτερικής και ενεργειακής εξέλιξης του ατόμου.
Είναι αποτέλεσμα μιας ασταμάτητης, συνειδητής, προσπάθειας αυτοβελτίωσης, με προσευχή, διαλογισμό και εργασία με τον εσωτερικό εαυτό, προσπάθεια η οποία τείνει να γίνεται ολοένα πιο αυθόρμητη, και να αποτελεί τρόπο, στάση, πορεία ζωής.

Το άτομο έχει αρκετή εμπιστοσύνη στη ζωή, τη ροή των πραγμάτων, το Σύμπαν, τον Θεό, ώστε να αφήνεται με πίστη.
Η ικανότητα του να αφήνεται το άτομο στη Ροή, το Ταό, συνδέεται με μια κατάσταση πνευματικής γαλήνης που βιώνει.

Αυτή η γαλήνη αποτελεί, κάτι που δεν είναι τυχαίο, ούτε είναι τυχαίο ότι ο διαλογισμός επάνω στις Αρχές Ζωής και η τήρησή τους από τον θεραπευτή έχουν ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση του ως “καναλιού”.

Όσο πιο “σωστό” κανάλι

Είναι ο θεραπευτής, τόσο περισσότερο δεν δίνει ατελείς ενέργειες τού Εγώ του κατά τη διάρκεια τής θεραπείας, αλλά αφήνει να μεταδοθεί ανεμπόδιστα, μέσω τού Ανώτερου Εαυτού του, η καθαρή ενέργεια τού.

Αλλιώς, μαζί με την ενέργεια της θεραπείας αφήνεται να περάσει στον θεραπευόμενο και η “σκουριά” του θεραπευτή ως ανεπαρκούς, φθαρμένου αγωγού.
Καλλιεργώντας και βιώνοντας τη γαλήνη, έχοντας πίστη κι εμπιστοσύνη, μπορούμε να γίνουμε “κανάλια” της Θείας Χάρης, πραγματικοί μεταδότες της συμπαντικής ενέργειας .

 

 

 

Νεκταρία Σπυροπούλου
Reiki Master Teacher/ Spiritual Teacher
Ολιστική – Ενεργειακή  Θεραπευτική
Κιν: 6987196691
Email: info@harmonyspiritualhealing.gr

Nα είσαι αλχημιστής

Επεμβαίνουμε συνεχώς σε μια θάλασσα αόρατης και ορατής ενέργειας, είμαστε συνδημιουργοί αυτού του ενεργητικού χορού, ωστόσο, αν κοιμόμαστε στο ρόλο μας, το ίδιο κοιμάται και

Διαβάστε περισσότερα »

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδας μας συμφωνείτε με την χρήση των cookies.
Μάθετε περισσότερα